Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Screen On
Screen On biểu tượng

Screen On

1.2.32 for Android

Dieter Thiess

Mô tả của Screen On

Screen On

App and widget to keep the screen on.

Features:
- Keep display bright or dim display
- Set timer to end automatically
- Automatically start when charging
- Automatically start when connected to computer
- Automatically disable on low battery level
- Automatically start when headphones attached
- Automatically start on bluetooth connection

- Flashlight widget

Widget included to quickly enable or disable.

No Ads.

- Available languages:
-- English
-- German
-- Svenska (by Göran Helsingborg)
-- Portuguese (by Marco Silva)
-- Turkish (Zeyneddin DİLEN)
-- Bangla (by Md Monsur Alam https://fb.com/MdMonsurAlamid)

ideas? issues?
Write me an e-mail: dieter.thiess@gmail.com

Screen On 1.2.32 Cập nhật

2019-08-18
v1.2.32
- Enable on turn screen on

v1.2.30
- Bangla (by Md Monsur Alam https://fb.com/MdMonsurAlamid)

v1.2.28
- Enable/disable when connected to Samsung DeX

v1.2.23
- Polish translation (Thanks to ravjaqbiec)

1.2.20
- Enable on bluetooth/USB fixed for Oreo devices. If these options are enabled, a notification will be shown.

v1.2.11
- Option to enable and disable on app start. If you use both, you can access settings via the notification

v1.2.8
- Added Android 7 quick settings tile

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.2.32Yêu cầu cập nhật Screen On

Lấy nó trên: Tải Screen On trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Screen On
Xem thêm từ Dieter Thiess
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...