Giới thiệu về HP REINVENT 2021

Tiếng Việt

Ứng dụng HP Reinvent với các tính năng nâng cao và nội dung cập nhật

Download the HP Reinvent app to access exclusive content from the virtual event environment. This app is your gateway for tuning into sessions, featuring insights from HP executives as well as external thought leaders on how we will amplify and innovate for a more sustainable future, together.

Please note that while every effort has been made to include as much data in the app as possible, some features require network connectivity. Data usage fees may be incurred.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.5

Last updated on Jun 18, 2021

Performance improvements

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HP REINVENT 2021 3.5

Được tải lên bởi

Gunasekaran Guna

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Hiển thị nhiều hơn

HP REINVENT 2021 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.