Giới thiệu về HP Advance

Tiếng Việt

Nhanh chóng in ra máy in qua HP Mobile Connector.

HP Advance không phải là một ứng dụng độc lập; nó yêu cầu sử dụng kết nối di động.

HP Advance sử dụng các khả năng mạnh mẽ của phần mềm quản lý đầu ra HP bằng cách cung cấp giao diện dễ sử dụng cho phép người dùng:

- in tài liệu hoặc trang web trong vài giây

- chỉ chọn máy in được ủy quyền

- tìm kiếm máy in được ủy quyền theo tên máy in, tên dài hoặc vị trí máy in

- in nhiều bản

- phát hành công việc in

Tất cả các tính năng này đều khả dụng với một vài thao tác đơn giản và không yêu cầu sử dụng ứng dụng thư khách được định cấu hình trên thiết bị di động.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.9

Last updated on Aug 22, 2023

Fixed session being reset after logon when managed MX URL has a trailing slash
Display page number on image tiles for secure scan preview list
Allow app to be opened when printing from browser
Added location to printer list display
Support non-GPS devices for nearby printer locating
Updated UI for Release 4 support
Support additional languages
Fix QR Code scanning for MX URL

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HP Advance 1.1.9

Được tải lên bởi

مبروك السلام

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Available on

Tải HP Advance trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

HP Advance Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.