HP Pixi Car biểu tượng

2.0 by HP Inc.


Feb 26, 2020

Giới thiệu về HP Pixi Car

Tiếng Việt

Mở rộng khả năng với bạn Camcorder HP Wireless xe

The Pixi Car app works with the wireless HP Car Camcorder products. The app allows users to:

• View live video stream from the camcorder on their smartphone or tablet.

• Change basic settings with the camcorder.

• Have basic start/stop video record and photo capture operations.

• Playback content stored on the camcorder.

• Copy video from the Car Camcorder to local memory.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.0

Last updated on Feb 26, 2020

Update to comply with new API level and 64bit requirements

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HP Pixi Car 2.0

Được tải lên bởi

Arenan Mzere

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

HP Pixi Car Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.