Giới thiệu về HP Event Passport

Tiếng Việt
Together HP and our partners are delivering technologies that enable you to serve your customers like never before. We invite you to learn more about these technologies by downloading the HP Event Passport app. With the app you will unlock badges when you visit HP and our participating partner’s booths. Unlock at least 10 badges for a chance to be entered into a sweepstakes to win HP prizes.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1

Last updated on Aug 5, 2015

Bug Fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HP Event Passport 1.1

Được tải lên bởi

Mustafaa Gasm

Yêu cầu Android

Android 4.3+

Hiển thị nhiều hơn

HP Event Passport Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.