Google Zhuyin Input biểu tượng

9.3 8 Đánh giá


2.4.5.164561151-armeabi-v7a by Google LLC


Aug 30, 2017

Giới thiệu về Google Zhuyin Input

A smart Zhuyin input method

Google Zhuyin Input is a smart input method app for typing traditional Chinese on your Android phone and tablet. We support multiple input methods, including:

- Zhuyin(Bopomofo)

- Cangjie

- Pinyin

- Handwriting

- Voice

Key features:

- An intelligent Zhuyin input method to type characters, phrases and sentences easily

- Swipe on Zhuyin keyboard to input digits, English letters and punctuation symbols

- Gesture typing on Zhuyin keyboard

- Output both traditional and simplified Chinese

- Chinese and English mixed input on Zhuyin and Pinyin keyboard

- Rich emoticons and emojis

- Themes

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.4.5.164561151-armeabi-v7a

Last updated on Aug 30, 2017

- Support gender emojis
- Added 2 keyboard themes
- Bug fixes and performance improvements

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Google Zhuyin Input 2.4.5.164561151-armeabi-v7a

Được tải lên bởi

أبن حماة

Yêu cầu Android

Android 4.2+

Hiển thị nhiều hơn

Google Zhuyin Input Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.