Android Partner Walk biểu tượng

-1.0-22 by Google LLC


Feb 20, 2019

Giới thiệu về Android Partner Walk

Trải nghiệm AR tại Mobile World Congress 2019!

Android Partner Walk adds a new augmented reality element to the Pin Hunt for MWC Barcelona 2019. With this app, attendees can navigate the halls of the Fira and discover 21 AR experiences throughout the conference.

See Android pins come to life and collect them all with this MWC-exclusive experience that will start on 25th February.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất -1.0-22

Last updated on Feb 20, 2019

Initial release.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Android Partner Walk -1.0-22

Được tải lên bởi

Quân Bùi

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Hiển thị nhiều hơn

Android Partner Walk Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.