City Partners biểu tượng

1.1.14 by CMHL


Dec 15, 2021

Giới thiệu về City Partners

Đối tác của bạn cho tương lai.

A new journey for our suppliers is here! We always find new solutions, new ways, new technology and new results.

In this app, we tried to solve our current pain points. Plus,

- To move forward beyond electronic data exchange.

- Leverage AI-powered reports and analytics for better decision-making

- Enhance visibility of supply chain with single source of company information

- Empower the suppliers to create their own workspace to manage their strategic partners (such as suppliers and customers)

- Help businesses connect and trade with each other, using B2B social networking to generate leads and find better deals

- E-procurement with Process Integration

What’s inside:

Standard New Features

Communication

- Announcement

- Notification

- Feedback

- Chat

Process

- New supplier registration

- Manage Supplier Profile

- PIM & Cost change

- Document Management (EDI)

Requests

- New Product listing

- Advertising Request

- Gondola rental

- Promotion

Sharing

- News

- Calendar

- Supplier Events

Documents

- Contract Management

- Return Item Management

- Digital Library

Reports

- Monthly sale

- Stock Availability

- Service level

- Summary information

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.14

Last updated on Dec 15, 2021

We are always updating the application to enhance your experience!

This current update includes:
- Minor bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật City Partners 1.1.14

Được tải lên bởi

Dolaram Rayaka

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

City Partners Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.