City Rewards biểu tượng

10.0 6 Đánh giá


1.1.4 by CMHL


Nov 5, 2019

Giới thiệu về City Rewards

Thưởng, Thanh toán và More

City Rewards can be used to collect reward points when purchasing merchandise at all City Mart Supermarkets, marketplace by City Mart, Ocean Supercenters, City Care Health & Beauty Stores, Seasons Bakery & Café, City Books & Music, Safari Bookstores, City Baby Club outlets and other participating outlets.

Enjoy full features of City Rewards by downloading the City Rewards app. You will be able to use City Rewards on your smartphone in just a few easy steps by following the in-app instructions.

Present your City Rewards physical card or City Rewards app when you make a purchase at participating stores to earn points, enjoy exclusive promotions or member discounts.

Points accumulated can also be used to offset your next purchase as cash equivalent. Do note that the points will expire after a year at the end of the equivalent month in which they were earned.

If you forgot to bring your card or phone, you can simply provide your mobile phone number, NRC number (for Myanmar citizens) or Passport number (for other nationals) to earn points or enjoy member promotions and discounts. You would not be able to redeem points without presenting your physical card or app to protect your interest.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.4

Last updated on Nov 5, 2019

City Rewards Application
- Fixed coupons and privileges bugs
- Improved a performance

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật City Rewards 1.1.4

Được tải lên bởi

Mohamed Abouchita

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

City Rewards Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.