Giới thiệu về Bouncing Ball 2

Tránh xa những gai và thu thập kim cương để mở khóa bóng mới và tuyệt đẹp!

Bounce on the center of platforms to create beautiful music. Stay clear of the spikes and collect diamonds to unlock new and gorgeous balls!
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Bouncing Ball 2 1.0

Được tải lên bởi

Abdullah Al Dheeb

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Aug 1, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Hiển thị nhiều hơn

Bouncing Ball 2 Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.