Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » BifrostV
BifrostV biểu tượng

BifrostV

0.6.8 for Android

DawnDIY

Mô tả của BifrostV

BifrostV is a V2Ray client for Android.

Support VMess、Shadowsocks、SOCKS protocols.

Project V: https://www.v2ray.com/en/

V2Ray Features:

Multiple proxy support:
V2Ray supports Socks, HTTP, Shadowsocks and VMess protocol.
- One V2Ray process can use different protocols on different ports at the same time;
- By combining different inbound and outbound proxies, one can change traffic format dynamically.

Multiple transport protocols:
All proxies above can be send/recieve over TLS, TCP, mKCP and more transport protocols.

Flexible routing:https://www.v2ray.com/en/
V2Ray has an internal router, which can be configured to proxy traffic, or send directly, or even block them.This App DOESN'T provide any V2Ray service. You can build your own service according to the official documents.

BifrostV 0.6.8 Cập nhật

2019-03-09
Performance improvements and bug fixes

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 0.6.8Yêu cầu cập nhật BifrostV

Lấy nó trên: Tải BifrostV trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với BifrostV
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...