Giới thiệu về Dual Space - 32Bit Support

Tiếng Việt

Tương thích với các ứng dụng 32 bit và cải thiện tính ổn định của các ứng dụng nhân bản

Đây là plugin của DualSpace để hỗ trợ các ứng dụng 32 bit.

Ứng dụng này giúp cải thiện hiệu suất của DualSpace và giải quyết các vấn đề sau:

1. Đã sửa lỗi tương thích của một số ứng dụng 32 bit.

2. Cải thiện tính ổn định của các ứng dụng nhân bản.

Ghi chú:

Ứng dụng này là một tiện ích bổ sung cho DualSpace. Vui lòng cài đặt DualSpace trên điện thoại của bạn Đầu tiên.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.3

Last updated on Oct 29, 2022

new plugin!
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Dual Space - 32Bit Support 1.0.3

cập nhật trên

Oct 27, 2022

Được tải lên bởi

Moad Sabir

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Dual Space - 32Bit Support trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...