Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » 테일즈런너 패밀리
테일즈런너 패밀리 biểu tượng

테일즈런너 패밀리

1.0.21 for Android

Smilegate Megaport

Mô tả của 테일즈런너 패밀리

신규 버전으로 업데이트가 되지 않을 경우 기존 설치되어 있는
패밀리앱을 삭제 하신 뒤 재 설치하시면 정상적으로 이용하실 수 있습니다.
---------------------------------------------------------------------------------------------
이제 어디서나 테일즈런너를 만나자!
오직 앱을 통해 얻을 수 있는 다양한 혜택!!
절대 놓치지 마세요!
------------------------------------------------------------------------------------------------
기존의 테일즈런너 유저들에게 더욱 큰 혜택을 드리고자 만들었다는 바로 그 것!!

테일즈런너 패밀리가 나왔습니다.!!!


☆ 기능 ☆

1. 매일매일 친구에게 선물해봐 ~!!
테일즈런너 패밀리 유저들에게만 드리는 대박 컨텐츠 "오늘의 선물" 기능을 통해 매일매일 친구에게 공짜로 아이템 선물을 할 수 있습니다.

2. 친구가 매일매일 테런에 접속하면 엄청난 보상이!!
테일즈런너 친구들이 테일즈런너에 연속 접속하게 되면 매일매일 TR을 드려요!!

3. 앱에 접속만 해도 깜짝 선물을 드립니다!

4. 런너게시판, UCC 게시판, 포토제닉 게시판이 추가되어 친구들과 이야기하기 더 편해졌습니다.

5. 게임에 접속할 수 없을 땐, 팜에서 밭 심고 EXP 받아가세요!

테일즈런너를 하는 런너라면 절대 놓치지 마세요~!!


※ 앱 사용을 위해 아래의 접근 권한의 동의가 필요하며,
동의 후 단말기 앱 설정을 통해 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

[필수 접근 권한]
1. 기기 및 앱 기록 : 로그인 시 쿠키 정보 사용
2. 사진/미디어/파일 : 프로필 사진 업로드
3. 기기 ID 및 통화 정보 : PUSH 알림 전송 및 이벤트 진행

[접근 권한 설정 및 철회]
1. Android 6.0 이상 : 단말기 설정 > 앱 관리 > 앱 선택 > 접근권한 철회
2. Android 6.0 미만 : 앱 삭제를 통한 접근 권한 철회
----
개발자 연락처 :
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 344 스마일게이트캠퍼스
연락처 : +8215669605

테일즈런너 패밀리 1.0.21 Cập nhật

2018-05-10
‘채널링 회원 선물함 문제 수정’

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Liên lạc ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.21Yêu cầu cập nhật 테일즈런너 패밀리

Lấy nó trên: Tải 테일즈런너 패밀리 trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 테일즈런너 패밀리
Xem thêm từ Smilegate Megaport
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...