Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » 겜톡 for 테라M
겜톡 for 테라M biểu tượng

겜톡 for 테라M

V1.4.5 for Android

VINEAPP

Mô tả của 겜톡 for 테라M

겜톡 for 테라M - 게임이 더 즐겁다!

모바일로 돌아온 '테라M!!'
테라M 유저들을 위해 ‘모바일에 가장 최적화된 커뮤니티 겜톡 for 테라M'이 출시 되었습니다.
겜톡 for 테라M에서 많은 정보를 얻고 다른 유저들과 소통해보세요.

> 테라M은 함께 즐겨야 제 맛! 같은 게임을 하는 사람들 어디서 만나나요?
> 테라M의 공략법이 궁금하신가요?
> 자기 캐릭터를 자랑할 곳이 없나요?

겜톡 for 테라M에서는 아래와 같은 기능과 게시판을 제공합니다.

■ 커뮤니티
- 자유게시판
- 공략게시판
- 질문게시판
- 서버별게시판
- 직업별게시판
- 스크린샷게시판
- 유머게시판
- MMORPG게임 유저가 한곳에.

■ 길드 및 파티원 모집
- 길드원구함게시판
- 친구구함게시판

■ 테라M 관련 웹사이트 링크
- 테라M 공식카페

테라M의 모든 정보는 '겜톡 for 테라M'에서!!

겜톡 for 테라M V1.4.5 Cập nhật

2019-01-09
[V1.4.5 업데이트 내용]
- 서비스 안정화

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Liên lạc ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: V1.4.5Yêu cầu cập nhật 겜톡 for 테라M

Lấy nó trên: Tải 겜톡 for 테라M trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 겜톡 for 테라M
Xem thêm từ VINEAPP
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...