Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » 겜톡 for 오버히트
겜톡 for 오버히트 biểu tượng

겜톡 for 오버히트

V1.4.5 for Android

VINEAPP

Mô tả của 겜톡 for 오버히트

겜톡 for 오버히트 - 게임이 더 즐겁다!!

오버히트 유저들을 위해 ‘모바일에 가장 최적화된 커뮤니티 겜톡 for 오버히트'가 출시 되었습니다.
겜톡 for 오버히트에서 많은 정보를 얻고 다른 유저들과 소통해보세요.

> 오버히트의 공략법이 궁금하신가요?
> 자기 영웅들을 자랑할 곳이 없나요?
> 길드원들을 어디서 찾아야하나요?
> 궁금한 점은 어디서 물어봐야 할까요?

겜톡 for 오버히트에서는 아래와 같은 기능과 게시판을 제공합니다.

■ 커뮤니티
- 공략/팁 게시판
- 질문 게시판
- 영웅톡 게시판
- 진영톡 게시판
- 자유 게시판
- 유머 게시판
- 스크린샷 게시판

■ 길드 및 파티원 모집
- 길드원구함게시판
- 친구구함게시판

■ 오버히트 관련 웹사이트 링크
- 오버히트 공식카페


오버히트의 모든 정보는 '겜톡 for 오버히트'에서!!

겜톡 for 오버히트 V1.4.5 Cập nhật

2019-01-26
[V1.4.5 업데이트 내용]
- 서비스 안정화

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Liên lạc ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: V1.4.5Yêu cầu cập nhật 겜톡 for 오버히트

Lấy nó trên: Tải 겜톡 for 오버히트 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 겜톡 for 오버히트
Xem thêm từ VINEAPP
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...