Giới thiệu về 繁体字转换

Tiếng Việt

Traditional converter, can easily be converted to a text traditional characters, it can be easily converted to a simplified.

繁体字转换器,可以方便的将一段文字转换为繁体字,也可以很方便的转换为简体字。

为了您的方便,可以很简单从系统粘贴板拷贝文字过来,也可以很方便将转换结果拷贝到系统粘贴板。

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Nov 19, 2015

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật 繁体字转换 1.0

Được tải lên bởi

Đức's Ngáo's Đá's

Yêu cầu Android

Android 2.2+

Hiển thị nhiều hơn

繁体字转换 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.