Color Balloon Up biểu tượng

1.0 by TapTap


Jan 26, 2019

Giới thiệu về Color Balloon Up

Tiếng Việt

trò chơi màu miễn phí với mục đích bảo vệ bóng bay lên để bơm với hình dạng

Color Balloon Up is fun and easy game to play it has an endless game play, use same color game shapes to protect your balloon and hep it to rise.

compete with your friends and family to have the highest score, the game is easy to play but a bit hard to master, best ballon games with shapes to avoid, All you have to do is to fly up and protect the balloon and do a good job by keeping rising up on the sky higher white shapes are friendly.

Never bump your balloon with red dots or any color shape.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Jan 26, 2019

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Color Balloon Up 1.0

Được tải lên bởi

張子晏

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Color Balloon Up Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.