Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » 佛教,讀佛經,聽佛教音樂,看佛教日曆,修行拜佛念經
佛教,讀佛經,聽佛教音樂,看佛教日曆,修行拜佛念經 biểu tượng

佛教,讀佛經,聽佛教音樂,看佛教日曆,修行拜佛念經

1.1.2 for Android

zzhStudio

Mô tả của 佛教,讀佛經,聽佛教音樂,看佛教日曆,修行拜佛念經

佛經APP是提供給對佛學文化感興趣的修佛者學習的佛學工具,給佛友們提供一個淨心修佛的向善平台,通過這些佛教軟件讓佛友們更加了解佛教文化;

佛經APP普及了佛學知識,應用集合了金剛經,長阿含經,地藏經,華嚴經,楞嚴經,楞伽經,大悲咒,般若波羅蜜多心經,四十二章經,阿彌陀經,藥師經,六祖壇經,十善業道經,圓覺經,無量壽經,觀無量壽經,妙法蓮華經多部佛經,視頻講座,以經解經,對佛法梵音做出了一定的解讀;

讀佛經,聽佛經,聽佛音,亦是一種很好的精神修行,對於佛教修行的人亦有很大的幫助,亦能夠消除罪障、積累功德,也是上求佛道之正路,以佛教文化、藝術為引導,傳播和弘揚正信佛教文化。

主要功能:

*基本知識*
每日虔誠心禮佛,求佛庇佑,功德無量,了解佛學的過去和存在;

*每日讀經*
鼓勵每天堅持讀經,並分享給好友,讀經,點亮人生;

*虔誠修行*
讓您做早課晚課,每日虔誠心反省和懺悔。心中只有佛念,不去胡思亂想,思想安定了,清淨了,煩惱苦悶也就消失了;

*聆聽佛音*
每天在線閱讀佛經,參悟佛法,領悟佛音佛咒,聆聽海量佛教音樂,對人生命運能起到積極的作用,更是修行者的必修之路;

*離線閱讀*
隨時隨地,在無網絡的情況下,也可以閱讀佛經,修身養性;

主要特點:
【佛經大全】
海量佛經,以佛養心

【虔誠修行】
發願禪修,參悟佛法

【領悟佛法】
修身養性,功德無量

【解經視頻】
百部講座視頻,以經解經,講解佛法

【聆聽佛音】
靜心禪修,淨化心靈,

【佛教日曆】
佛教藏歷佛曆日歷,修行者的行事歷,涵蓋每月齋日、佛教節日、八吉同聚、九兇同聚、每日因果犯忌及功德倍增;

【佛學】
佛學文化,博大精深,涵蓋佛學入門、佛學課本、佛教咒語、佛經故事、佛學放生、佛教祈福、修行打坐、漢傳人物、南傳人物及居士人物內容信息;

【佛教節日】
提供每年的佛教節日日程表,每日提供六齋日、十齋日、地藏齋日、觀音齋日及朔望齋日的倒計時提醒;

讀佛經,是一種人生信仰,也是一種修行,熱烈邀請您加入到佛教的大家庭,參悟佛法,領悟佛音佛咒,聆聽海量佛教音樂,更是修行者的必修之路;

佛教,讀佛經,聽佛教音樂,看佛教日曆,修行拜佛念經 1.1.2 Cập nhật

2021-02-25
1:優化完善及核定佛經書籍內容,包括金剛經,心經,長阿含經,地藏經,華嚴經,楞嚴經,楞伽經,大悲咒,四十二章經,阿彌陀經,無量壽經,妙法蓮華經,法華經,藥師經經文內容;
2:優化聽佛經-佛經音樂功能;
3:優化讀佛經UI界面及修復反饋BUG;

佛教,讀佛經,聽佛教音樂,看佛教日曆,修行拜佛念經 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Manda

Phiên bản mới nhất: 1.1.2Yêu cầu cập nhật 佛教,讀佛經,聽佛教音樂,看佛教日曆,修行拜佛念經

Available on: Tải 佛教,讀佛經,聽佛教音樂,看佛教日曆,修行拜佛念經 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 佛教,讀佛經,聽佛教音樂,看佛教日曆,修行拜佛念經
Xem thêm từ zzhStudio
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...