Trang chủ » Ứng dụng » Y tế » 中醫生活
中醫生活 biểu tượng

中醫生活-中藥材及方劑查詢

1.10 for Android

Mocnac

Mô tả của 中醫生活

[2014/03/25 新增]
中醫生活有FB的粉絲團囉! 歡迎各位舊雨新知一起來加入吧!
https://www.facebook.com/MocnacCML

1. 增加尋找在地中醫的功能, 讓您可以輕鬆的找到附近或各縣市的中醫. 目前只提供台灣的中醫診所的查詢.
2. 更新方劑的資料庫

[2013/08/07 新增]
1. 由於有許多使用者有簡體介面的需求, 所以特別增加簡體介面以供查詢使用
2. 資料庫未來將會1~2月更新一次

[2013/07/26 新增]
1. 查詢不到單味藥或方劑時, 提供搜尋網路的按鈕

[2013/03/28]
中醫生活近期推出付費版本,希望各位舊雨新知能夠繼續支持!

下載位址:
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mocnac.cml.plus

[付費版功能]
1. 中藥材查詢功能
2. 方劑查詢功能
3. 即時搜尋關鍵字功能
4. 在方劑頁面中顯示所有與內文相關之中藥材以便交叉查詢
5. 可將軟體移至SD卡
6. 中藥材及方劑的書籤功能
7. 湯頭歌訣功能
8. 方劑多個關鍵字的全文檢索功能,在搜尋列上以空格隔開欲查尋的關鍵字後,軟體會立即依據所有的關鍵字將符合的方劑列出(請參考應用程式螢幕擷取畫面)


[中醫生活免費版]
此軟體是為了方便需要查詢中藥之單味藥或方劑的使用者所設計。
軟體中的許多內容源自於網路、書籍以及請益於中醫師,因此所有內容僅供參考,詳細內容請以醫書(醫方集解、傷寒論..等等)為依據;若有病情之相關問題請就近尋求中醫師就醫,以免耽誤病情。
此軟體出發點並非純屬營利之用,所以軟體所得之廣告收入將會捐贈給公益團體及慈善機構,並且不定期將可換取之廣告收入之收據公佈在網站上,感謝各位使用者的無私贊助。

如有進一步的合作需求請聯絡下方E-mail
alemocni@gmail.com

網站:
http://chinesemedicinelife.blogspot.com/

資料參考來源:
醫砭-沈藥子
http://yibian.hopto.org/

2013/01/09 更新:
中醫生活的廣告收入與其他APP的收入已達到US100,Mocnac已將其善款捐出給社團法人基隆市智障者家長協會,謝謝各方大德的善心,讓需要幫助的人感受到溫暖。Mocnac今後仍然會繼續為社會盡一份心力,所以懇請各方大德繼續支持,希望能繼續換取善款並將善款捐到慈善機構。
感恩。

功能:
[2013/06/19 新增]
1. 修正螢幕旋轉時會當機的問題
2. 修正資料庫內容

[2013/04/06 新增]
1. 更新了一些單味藥及方劑的資料
2. 修正了單味藥的顯示的問題
3. 更新了單味藥的圖示

2013/06/18 更新:
中醫生活和忠春堂的廣告收入與其他APP的收入已達到US100,Mocnac已將其善款捐出給財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會,謝謝各方大德的善心,讓需要幫助的人感受到溫暖。Mocnac今後仍然會繼續為社會盡一份心力,所以懇請各方大德繼續支持,希望能繼續換取善款並將善款捐到慈善機構。
感恩。

[2013/06/19 新增]
1. 修正螢幕旋轉時會當機的問題
2. 修正資料庫內容

2013/11/09 更新:
中醫生活的廣告收入與其他APP的收入已達到US100,Mocnac已將其善款捐出給台南市政府民政局平民安葬專戶,謝謝各方大德的善心,讓需要幫助的人感受到溫暖。Mocnac今後仍然會繼續為社會盡一份心力,所以懇請各方大德繼續支持,希望能繼續換取善款並將善款捐到慈善機構。
感恩。

中醫生活 1.10 Cập nhật

2015-08-05
功能:

[2014/03/25 新增]
中醫生活有FB的粉絲團囉! 歡迎各位舊雨新知一起來加入吧!
https://www.facebook.com/MocnacCML

1. 增加尋找在地中醫的功能, 讓您可以輕鬆的找到附近或各縣市的中醫. 目前只提供台灣的中醫診所的查詢.
2. 更新方劑的資料庫

[2013/08/07 新增]
1. 由於有許多使用者有簡體介面的需求, 所以特別增加簡體介面以供查詢使用
2. 資料庫未來將會1~2月更新一次

[2013/07/26 新增]
1. 查詢不到單味藥或方劑時, 提供搜尋網路的按鈕

[2013/06/19 新增]
1. 修正螢幕旋轉時會當機的問題
2. 修正資料庫內容

[2013/04/06 新增]
1. 更新了一些單味藥及方劑的資料
2. 修正了單味藥的顯示的問題
3. 更新了單味藥的圖示

新增
1. 增加可將軟體移至SD卡的功能
2. 更新了一些單味藥及方劑的資料
前版:
1. 提供中藥材查詢
2. 提供方劑查詢
3. 提供即時搜尋關鍵字
4. 在方劑頁面中顯示所有與內文相關之中藥材以便交叉查詢

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Y tế ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Carniceria Los Angeles RB

Phiên bản mới nhất: 1.10Yêu cầu cập nhật 中醫生活

Available on: Tải 中醫生活 trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 中醫生活
Xem thêm từ Mocnac
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...