ဂါထာတော်များ biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


1.0.14 by Shan Pyi Thar


Apr 13, 2024

Giới thiệu về ဂါထာတော်များ

Tiếng Việt

ဘုရားရှိခိုး အမျိုးမျိုး နှင့် ‌ ဂါထာတော်များ

ဘုရား ပ င့ ်၊ သြ ကာ သ ဘုရားရှိခိုး၊ ဂုဏ်တော် များ၊ ပရိတ်တော်များ၊ ဂါထာတော်များ

၁။ ရွတ် ဖတ် သ ရဇ္ ဈာယ် ရန် လမ်းညွှန်

၂။ ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ

၃။ သက်ရှည် ကျန်းမာ ဂါထာ (အဋ္ ဌာန မေ တံ ဂါထာတော်)

၄။ ဧ ကိုး ချက် ဂါထာ

၅။ အရပ် ဆယ် မျက်နှာ စည်း ချ ဂါထာ

၆။ နတ်မင်းကြီး လေးပါး ဂါထာ

၇။ ဣစ္ ဆန္ တော ရှစ် ဂါထာ (ဆီး ပန်း နီ ဆရာတော်)

၈။ ခရီးသွား ရွတ် ရန် သရဏဂုံ

၉။ အာဠာဝက ဘီလူး ဂါထာ

၁၀။ သူခိုး ရန် ကင်းဝေး စေသော ဂါထာ

၁၁။ ဒုဋ္ ဌ ဂါမဏိ ဂါထာ

၁၂။ သိ ကြား သက် စောင့် ဂါထာ (တန်ပြန် ဂါထာ)

၁၃။ စ မ ကြီး လေးလုံး ဂါထာ

၁၄။ အောင်လံ လွှ င့ ် ထူ အောင် ဆု ယူ ဂါထာ

၁၅။ သု ဂတော ၉ ချက်

၁၆။ အရှင် ဗာ ကုလ ဂါထာ

၁၇။ သံ ဗုဒ္ ဓေ သည်းခြေ ဂါထာတော် (ကံ ချေ ဝဋ်ကြွေး ချေ)

၁၈။ မာ တင်္ ဂ ဂါထာ

၁၉။ ဘိုး မင်းခေါင် ဂါထာ

၂၀။ အောင် ရှစ် ချက် သစ္စာ ပန္ နက်

၂၁။ ကော့ ဂွန်း ဂူ ဆရာ တော်ကြီး ဂါထာ

၂၂။ ဦး ခန္တီ ၏ ရွှေ ဖြစ် ငွေ ဖြစ် ဂါထာ

၂၃။ သံ ရှစ် ချက် ဂါထာ

၂၄။ ရန် ငြိမ်း ကင်း ငြိမ်း ကျီး မင်း

၂၅။ သား ကောင်း သား မြတ် ဂါထာ

၂၆။ မိခင်လောင်းများ ရွတ်ဆို ရ မည့် ဂါထာ

၂၇။ ဆား တုံ ဆရာတော်၏ ဂါထာ

၂၈။ အဘိ ညာဉ် ဂါထာ

၂၉။ မင်္ ဂ လာ အခါ တော် ဂါထာ

၃၀။ သု ဂတော ငါး ချက် ဂါထာ

၃၁။ ရတနသုတ် လာ ဂါထာ (ခွေးရူး ပျောက်)

၃၂။ သီရိ ဝိ စိတ္တ အလင်္ကာ ဂါထာ

၃၃။ အ သော က ဂါထာ

၃၄။ သိ ရသ္ မိံ ဂါထာ

၃၄။ ဗုဒ္ဓ ဝ စ န ဥဒါန်း ကျူး ဂါထာ

၃၄။ ယံ ဒုန္ နိမိတ္တံ

၃၅။ သာလွန် မင်း တရား ကြီး ပွား များ လေ့ ရှိသော ဂါထာ

၃၆။ ရ တ နတ္ တ ယ ဂုဏ ဝဏ္ဏ နာ သစ္ စ ဂါထာ

၃၇။ ကိုယ်ပျောက် ဂါထာ

၃၈။ ရန်အောင် ရန် ရှောင် ဂါထာ

၃၉။ မဟာ သရဏဂုံ ဂါထာ

၄၀။ ရန် သူ မမြင်နိုင်သော ကိုယ်ပျောက် ဂါထာ

၄၁။ ကြံတိုင်းအောင် အန္တရာယ်ကင်း

၄၂။ ဖုဋ္ ဌ ဿ ဂါထာ

၄၃။ ကုန်းလမ်း ခရီးသွား အန္တရာယ်ကင်း ဂါထာ

၄၄။ သဗ္ ဗ ဣစ္ ဆာ သ ယ မင်္ ဂ လာ ဂါထာ

၄၅။ အနန္တ သုခ ရတနာ ဒီ ပံ ဂါထာ

၄၆။ သေ လ သုတ် လာ ဂါထာ

၄၇။ ပထဝီ ဇ ယ မင်္ ဂ လာ ဂါထာ

၄၈။ အ ကွယ် အ ကာ ဂါထာ

၄၉။ သိဒ္ ဓိ ပေါက် ဂါထာ

၅၀။ သီရိ ဝိ စိတ္တ အလင်္ကာ ယပ် ဂါထာ

၅၁။ န မော တေ၊ ဒုက္ခ ဝင်္ က ပါ မှ လွတ်မြောက် စေသော ဂါထာ

၅၂။ လယ်တီဆရာတော်ဘုရား ရွတ်ဆို လေ့ ရှိသော ဂါထာ

၅၃။ န မော ငါး ချက် စီးပွား ချက်

၅၄။ ရန် ပျက် ဂါထာ

၅၅။ နာ ည တွ ဂါထာ

၅၆။ ရန် အောင်မြင် ဂါထာ

၅၇။ သဗ္ ဗ ဇ ယ မင်္ ဂ လာ (ဒိဝါ တ ပတိ)

၅၈။ ဥ ဒေါင်းမင်း သည်းခြေ ဂါထာ

၅၉။ ဣစ် ဆာ သ ယ ဂါထာ

၆၀။ ဉာဏ် ထက်မြက် လိုကြောင်း ဆုတောင်း (အ စိန္ တေ ယျ)

၆၁။ အဘိ သေ က ဂါထာ

၆၂။ အောင် ဆု ပန် ဇ ယ စက္က ဘုရားရှိခိုး

၆၃။ သရဏဂုံ ၃၀ မန္ တန် တော်

၆၄။ ရွှေတိဂုံစေတီ ထီး တော် ကြေး စလောင်း ရှိ ဂါထာတော်များ (လက်နက် ဘေး ကင်း)

၆၅။ မာ ရ ဝိ ဇ ယ ပ ဒု မာ ဂါထာ

၆၆။ စက် ကြီး (၁၃) ပါး

၆၇။ အန္တရာယ်ကင်း ဂါထာ

၆၈။ အောင် ဂါထာ

၆၉။ အတု မဲ့ သံဃာ့ ရတနာ

၇၀။ အတု မဲ့ ဓမ္မရတနာ

၇၁။ ဇလွန်မြို့ မာရ် အောင်မြင် ပြည်တော်ပြန် မြတ်စွာဘုရား သင်း ကျစ် တော် ဂါထာ

၇၂။ ဇလွန် ပြည်တော်ပြန် ဓမ္မ ခဏ် ဂါထာ

၇၃။ ကပ္ ပါ လင်္ ကာ ရ ကျမ်း ဦး ဂါထာ

၇၄။ ခရီးသွား အန္တရာယ်ကင်း ဂါထာ

၇၅။ ပညာ ဉာဏ် ထက်မြက် စေ နိုင်သော ဂါထာ

၇၆။ မ ကြံစည် နိုင်သော အကျိုး ထူး များကို ပေးနိုင်သော ဂါထာ

၇၇။ နှလုံးရောဂါ ပျောက် ဂါထာ

၇၈။ သက် တော် ရှည် ဂါထာ

၇၉။ ရှင် ဥပ ဂုတ် ဂါထာ

၈၀။ စိန် တာ မဏိ

၈၁။ အောင်ခြင်းရှစ်ပါး ဂါထာတော်

၈၂။ အပြင် အောင်ခြင်း (၈) ပါး

၈၃။ အတွင်း အောင်ခြင်း ၈- ပါး

၈၄။ ရတနာ ရွှေ ချို င့ ်

၈၅။ အသက် အန္တရာယ်ကင်း ဂါထာ

၈၆။ စ. ဓ. ဗ. ဝ ဂါထာတော်

၈၇။ တောင် ကျွန်း သမ္ ဗုဒ္ ဓေ ဂါထာတော်

၈၈။ အရှေ့ ကျွန်း သမ္ ဗုဒ္ ဓေ ဂါထာတော်

၈၉။ မြောက်ကျွန်း သမ္ ဗုဒ္ ဓေ ဂါထာတော်

၉၀။ အနောက် ကျွန်း သမ္ ဗုဒ္ ဓေ ဂါထာတော်

၉၁။ အောင် သမ္ ဗုဒ္ ဓေ ဂါထာတော်

၉၁။ သမ္ ဗုဒ္ ဓေ အနု လုံ ပဋိ လုံ ဂါထာတော်

၉၂။ သမ္ ဗုဒ္ ဓေ အနု လုံ ပဋိ လုံ ဂါထာတော် (နောက်တစ် ဂါထာ)

၉၃။ သမ္ ဗုဒ္ ဓေ တံ စဉ်း စုပ် (လည် စည်း စုပ်) ဂါထာတော်

၉၄။ သက်တမ်း အစောဆုံး ရှိ နှင့် နေပြီး ဖြစ်သော သီဟိုဠ် သမ္ ဗုဒ္ ဓေ ဂါထာတော်

၉၅။ သမ္ ဗုဒ္ ဓေ အ ဖုံး ဂါထာတော်

၉၆။ သာမည ဆရာတော် ကြီး မှ အ ထူး ပေးသော လို တ ရ ဂါထာတော်

၉၇။ နတ် ချစ် ဂါထာတော်

၉၈။ အ ရိ ယ သာ ဝတ္ ထိ ဂါထာတော်

၉၉။ အခက်အခဲ ဟူသမျှ ကျော်လွှား လွန်မြောက် နိုင် သည့် ဂါထာတော်

၁၀၀။ မဟာ ဝေ ဒဗ္ ဗ မန္ တန် တော် (ရွှေ မိုး ငွေ မိုး ရွာ စေသော ဂါထာတော်)

၁၀၁။ ရွှေတိဂုံ ဘုရား မှ ဆယ် တော် မူ ဆုတောင်း ပြည့် ဘုရား ဂါထာ

၁၀၂။ အောင် သိဒ္ ဓိ မင်္ ဂ လာ ဂါထာတော်

၁၀၃။ အောင် သိဒ္ ဓိ မင်္ ဂ လာ သစ္စာ ဂါထာတော်

၁၀၄။ အောင် သိဒ္ ဓိ မင်္ ဂ လာ မေတ္တာ ဂါထာတော်

၁၀၅။ လာ ဘ သိဒ္ ဓိ ဂါထာ

၁၀၆။ ဒု ဌ ဂါမဏိ ဂါထာတော်

၁၀၇။ ဆင်းရဲဒုက္ခ အတွင်းမှ ကယ် မ သော မန္ တန် တော်

၁၀၈။ သရဏဂုံ (၃၀) (၉ ဝ) မန္ တန် တော်ကြီး

"နတ် လူ သတ္တဝါအားလုံး ဘေး ရန် ကြောင့် ကြ ဆင်းရဲကင်း၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ"

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.14

Last updated on Apr 13, 2024

- Updated to SDK 34 for Android 14.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật ဂါထာတော်များ 1.0.14

Được tải lên bởi

ยุทธชัย เนียมหอม

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Available on

Tải ဂါထာတော်များ trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

ဂါထာတော်များ Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.