ဂါထာတော်များ ไอคอน

10.0 1 บทวิจารณ์


1.0.14 by Shan Pyi Thar


Apr 13, 2024

เกี่ยวกับ ဂါထာတော်များ

ภาษาไทย

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

်၊ ဘုရားရှိခိုး ၊ ်တော် များ၊ ပရိတ်တော်များ၊ဂါထာတော်များ

၁။ เพลง

၂။ ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ

၃။ သက်ရှည်ကျန်းမာဂါထာ( အဋ္ဌာနမေတံ ဂါထာတော် )

၄။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၅။ အရပ် ဆယ်မျက်နှာ စည် ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ် ဆယ်မျက်နှာ ท่านสามารถ

၆။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၇။ ဣစ္ဆန္တော ရှစ်ဂါထာ (ဆီးပန်းနီ ဆရာတော်)

၈။ ်ရန် သရဏဂုံ

၉။ ဂါထာ

၁၀။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၁၁။ ဂါထာ

၁၂။ သိကြား သက်စောင့် ဂါထာ (တန်ပြန်ဂါထာ)

၁၃။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၁၄။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၁၅။ ၉ချက်

၁၆။ ် ဗာကုလဂါထာ

၁၇။ သံဗုဒ္ဓေသည်းခြေဂါထာတော် (ကံချေဝဋ်ကြွေးချေ)

၁၈။ ်္ဂဂါထာ

၁၉။ ်းခေါင်ဂါထာ

၂၀။ အောင်ရှစ်ချက်သစ္စာပန္နက်

၂၁။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၂၂။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၂၃။ ်ချက် ဂါထာ

၂၄။ ရန်ငြိမ်း ကင်းငြိမ်း ကျီးမင်း

၂၅။ ်းသားမြတ် ဂါထာ

၂၆။ မိခင្

၂၇။ ်၏ ဂါထာ

၂၈။ ် ဂါထာ

၂၉။ ်္ဂလာအခါတော် ဂါထာ

၃၀။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၃၁။ ရတနသုတ်လာ ဂါထာ (ခွေးရူးပျောက်)

၃၂။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၃၃။ ဂါထာ

၃၄။ ဂါထာ

၃၄။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၃၄။ เ

၃၅။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၃၆။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၃၇။ ်ပျောက်ဂါထာ

၃၈။ ရန်အောင

၃၉။ သရဏဂုံ ဂါထာ

၄၀။ ရန်သူမမြင်နိုင်သော ကိုယ်ပျောက်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ်သူမမြင်နိုင်သော ท่านสามารถ

၄၁။ ကြံတိုင်းအောင် အန္တရာယ်ကင်း หา

၄၂။ ဂါထာ

၄၃။ ကုန်းလမ်း ခရီးသွား အန္တရာယ်ကင်း ဂါထာ

၄၄။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၄၅။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၄၆။ ်လာ ဂါထာ

၄၇။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၄၈။ ် အကာ ဂါထာ

၄၉။ ် ဂါထာ

၅၀။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၅၁။ နမောတေ၊ ်္ကပါမှ လွတ်မြောက်စေသောဂါထာ

၅၂။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၅၃။ ် စီးပွားချက်

၅၄။ ်ပျက် ဂါထာ

၅၅။ ဂါထာ

၅၆။ ်အောင်မြင

၅၇။ မင်္ဂလာ(ဒိဝါ တပတိ)

၅၈။ ်းမင ်းခြေဂါထာ

၅၉။ ်ဆာသယ ဂါထာ

၆၀။ ဉာဏ်ထက်မြက်လိုကြောင်း ဆုတောင်း(အစိန္တေယျ)

၆၁။ ဂါထာ

၆၂။ ်ဆုပန် ဇယစက္ကဘုရားရှိခိုး

၆၃။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၆၄။ ရွှေတိဂုံစေတီထီးတော် ကြေးစလောင်းရှိ ဂါထာတော်များ(လက် ကြေးစလောင်းရှိ ်များ)

၆၅။ ပဒုမာ ဂါထာ

၆၆။ စက်ကြီး (၁၃)ပါး

၆၇။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၆၈။ ်ဂါထာ

၆၉။ သံဃာ့ရတနာ

၇၀။ ဓမ္မရတနာ

၇၁။ ဇလွန်မြို့ မာရ်အောင်မြင် ပြည်တော်ပြန် မြတ်စွာဘုရား သင်းကျစ်တော် ဂါထာ

၇၂။ ဇလွန် ပြည်တော်ပြန် ဓမ္မခဏ်ဂါထာ

၇၃။ ်္ကာရ ကျမ်းဦးဂါထာ

၇၄။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၇၅။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၇၆။ မကြံစည်နိုင်သော အကျိုးထူးများကို ပေးနိုင်သော ဂါထာ

၇၇။ ် ဂါထာ

၇၈။ ် တော်ရှည် ဂါထာ

၇၉။ ်ဥပဂုတ် ဂါထာ

၈၀။ ်တာမဏိ

၈၁။ အောင်ခြင်းရှစ်ပါး ဂါထာတော် . ...

၈၂။ အပြင်အောင်ခြင်း (၈) ပါး

၈၃။ အတွင်းအောင်ခြင်း ၈-ပါး

၈၄။ ်

၈၅။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၈၆။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၈၇။ ်ကျွန်း သမ္ဗုဒ္ဓေ ် . เข้าสู่ระบบ

၈၈။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၈၉။ ်ကျွန်း သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်

၉၀။ ်ကျွန်း သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်

၉၁။ ် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်

၉၁။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၉၂။ သမ္ဗုဒ္ဓေ အနုလုံ ပဋိလုံဂါထာတော် (နောက်တစ်ဂါထာ)

၉၃။ သမ္ဗုဒ္ဓေ တံစဉ်းစုပ် (လည်စည်းစုပ

၉၄။ သက်တမ်းအစောဆုံးရှိနှင့်နေပြီး ဖြစ်သော သီဟိုဠ်သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော် . สิ้นสุดวันที่

၉၅။ အဖုံးဂါထာတော်

၉၆။ ဆရာတော် ကြီး မှအ ထူးပေးသော လို တ ရ ဂါထာတော်

၉၇။ နတ်ချစ်ဂါထာတော်

၉၈။ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

၉၉။ အခက်အခဲဟူသမျှ ကျော်လွှား လွန်မြောက်နိုင်သည့် ဂါထာတော် . เข้าสู่ระบบ

၁၀၀။ မဟာဝေဒဗ္ဗမန္တန်တော် (ရွှေမိုး ငွေမိုး ရွာစေသော ဂါထာတော်)

၁၀၁။ရွှေတိဂုံ ဘုရားမှ ဆယ်တော်မူ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားဂါထာ

၁၀၂။ အောင်သိဒ္ဓိမင်္ဂလာဂါထာတော်

၁၀၃။ ်သိဒ္ဓိမင်္ဂလာ သစ္စာဂါထာတော်

၁၀၄။ ်သိဒ္ဓိမင်္ဂလာ မေတ္တာဂါထာတော်

၁၀၅။ เ

၁၀၆။ ်

၁၀၇။ ဆင្

၁၀၈။ သရဏဂုံ(၃၀) (၉ဝ)မန္တန်တော်ကြီး

"နတ်လူသတ္တဝါအားလုံး ဘေးရန်ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲကင်း၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ"

มีอะไรใหม่ใน 1.0.14 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Apr 13, 2024

- Updated to SDK 34 for Android 14.

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต ဂါထာတော်များ 1.0.14

อัปโหลดโดย

ยุทธชัย เนียมหอม

ต้องใช้ Android

Android 5.1+

Available on

ดาวน์โหลด ဂါထာတော်များ ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

ဂါထာတော်များ ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา