เกี่ยวกับ Spike Run

ภาษาไทย

Help your cube travel through the zigzags of dangerous spikes!

Help your cube travel through the zigzags of dangerous spikes!

How to Play:
• Tap the screen at the right moment to make spikes disappear, it will let your cube go through.
• Timing is everything!

FEATURES:
• Simple One-Touch Controls
• Endless Gameplay
• Unlock New Heros
• Color Changing Platforms
• Compete with Friends and Family with Game Center Leaderboards and Achievements

Let's Roll! How far can you go?
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล เกม เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Spike Run 1.0

อัปเดตเมื่อ

Jan 21, 2016

อัปโหลดโดย

نسمه اليل نسمه اليل

ต้องใช้ Android

Android 3.0+

แสดงเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...