Giới thiệu về Spike Run

Tiếng Việt

Giúp du lịch cube của bạn thông qua các zigzags gai nguy hiểm!

Help your cube travel through the zigzags of dangerous spikes!

How to Play:
• Tap the screen at the right moment to make spikes disappear, it will let your cube go through.
• Timing is everything!

FEATURES:
• Simple One-Touch Controls
• Endless Gameplay
• Unlock New Heros
• Color Changing Platforms
• Compete with Friends and Family with Game Center Leaderboards and Achievements

Let's Roll! How far can you go?
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Spike Run 1.0

cập nhật trên

Jan 21, 2016

Được tải lên bởi

نسمه اليل نسمه اليل

Yêu cầu Android

Android 3.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...