หน้าแรก » แอป » เครื่องมือ » Gboard
Gboard ไอคอน

Gboard

แป้นพิมพ์ของ Google

11.8.04.446165824-release-arm64-v8a for Android

Google LLC

The XAPK (Base APK + Split APKs) File

คำอธิบายของ Gboard

Gboard มีทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ของ Google ไม่ว่าจะเป็นความเร็วและความเสถียร การพิมพ์แบบเลื่อนผ่าน การพิมพ์ด้วยเสียง การเขียนด้วยลายมือ และอื่นๆ

การพิมพ์แบบเลื่อนผ่าน — พิมพ์ได้เร็วขึ้นโดยเลื่อนนิ้วจากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง

การพิมพ์ด้วยเสียง — ให้ระบบพิมพ์ข้อความตามเสียงพูดได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา

การเขียนด้วยลายมือ* — เขียนได้ทั้งแบบตัวเขียนและตัวพิมพ์

การค้นหาอีโมจิ* — ค้นหาอีโมจิที่ต้องการได้เร็วขึ้น

GIF* — ค้นหาและแชร์ GIF ที่ตรงกับความรู้สึกของคุณมากที่สุด

การพิมพ์หลายภาษา — ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างภาษาด้วยตนเองอีกต่อไป Gboard จะแก้ไขคำโดยอัตโนมัติและแนะนำคำจากทุกภาษาที่คุณเปิดใช้ไว้

Google แปลภาษา — แปลภาษาขณะพิมพ์ในแป้นพิมพ์

* ใช้ไม่ได้ในอุปกรณ์ Android Go
รองรับหลายร้อยภาษา อาทิ
กรีก กันนาดา เกาหลี เขมร คุชราต เคิร์ด โคซา จิตตะกอง จีน (จีนกลาง จีนกวางตุ้ง และอื่นๆ) ฉัตติสครห์ ชวา เช็ก ซวานา ซารายคี ซีบัวโน ซุนดา ซูลู โซโทใต้ โซโทเหนือ โซมาลี ญี่ปุ่น ดัตช์ เดคคาน ตุรกี เตลูกู ทมิฬ ไทย เนปาล บาวาเรีย เบงกาลี ปัญจาบ เปอร์เซีย โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส พม่า พาชโต ฟิลิปินส์ โภชปุรี มคธ มาราฐี มาลายาลัม มาเลย์ ไมถิลี ยูเครน เยอรมัน โยรูบา รัสเซีย โรมาเนีย เวียดนาม สเปน สวาฮีลี สิงหล สินธี อังกฤษ อัมฮาริก อัสสัม อาเซอร์ไบจาน อาหรับ อิกโบ อิตาลี อินโดนีเซีย อุซเบก อูรดู แอฟริคานส์ โอเดีย ฮินดี เฮาซา และอีกมากมาย ดูรายชื่อภาษาทั้งหมดที่รองรับได้ที่ https://goo.gl/fMQ85U

เคล็ดลับมือโปร
• การควบคุมเคอร์เซอร์ด้วยท่าทางสัมผัส: เลื่อนนิ้วไปตามแป้นเว้นวรรคเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
• การลบด้วยท่าทางสัมผัส: เลื่อนไปทางซ้ายจากแป้นลบเพื่อลบคำหลายคำอย่างรวดเร็ว
• ทำให้แถวตัวเลขพร้อมใช้งานตลอดเวลา (เปิดใช้ในการตั้งค่า → ค่ากำหนด → แถวตัวเลข)
• คำแนะนำสัญลักษณ์: แสดงคำแนะนำง่ายๆ ในแป้นเพื่อเข้าถึงสัญลักษณ์ด้วยการกดค้าง (เปิดใช้ในการตั้งค่า → ค่ากำหนด → กดค้างเพื่อใช้สัญลักษณ์)
• โหมดมือเดียว: ตรึงแป้นพิมพ์ไว้ทางด้านซ้ายหรือขวาของหน้าจอในโทรศัพท์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่
• ธีม: เลือกธีมโดยให้แป้นมีขอบหรือไม่มีขอบได้ตามต้องการ

ข้อมูลแอปเพิ่มเติม

Category: ฟรี เครื่องมือ แอป

วันที่เผยแพร่:

อัปโหลดแอปโดย: Chann Lay

เวอร์ชันล่าสุด: 11.8.04.446165824-release-arm64-v8aส่งคำขออัปเดต Gboard

Available on: ดาวน์โหลด Gboard ผ่าน Google Play

”ความต้องการของระบบ: Android 6.0+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Gboard ทางเลือก
”Google แปลภาษา
Google แปลภาษา
ดาวน์โหลด
”Google หาอุปกรณ์ของฉัน
Google หาอุปกรณ์ของฉัน
ดาวน์โหลด
”YouTube TV: Live TV & more
YouTube TV: Live TV & more
ดาวน์โหลด
”Google Authenticator
Google Authenticator
ดาวน์โหลด
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...