Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » ZFlasher STM32
ZFlasher STM32 biểu tượng

ZFlasher STM32

1.4 for Android

ZDevs

Mô tả của ZFlasher STM32

ZFlasher STM32 is a program for flashing STM32 microcontrollers.

Your device must have support USB Host (OTG), otherwise the program will not work.

Supported STM32 family:
* STM32F05x / F03x / F04x / F07x / F09x
* STM32F1 LD/MD/HD/XLD/CL/MD VL/HD VL
* STM32F2xx
* STM32F301x / F302x / F303x / F318xx / F328xx / F334xx / F398xx
* STM32F401 / F405 / F407 / F410 / F411 / F412 / F413 / F415 / F417 / F42x / F43 / F446 / F46x / F47x
* STM32F72 / F74x / F75x / F76xxx
* STM32L0x cat. 2 / cat. 5
* STM32L05x / L06x / L010 / L011 / L0x3
* STM32L100x / L15xx / L162x
* STM32L41x / L43x / L44x / L45x / L46x / L475xx / L476xx / L486xx / L496x / L4x1 / L4A6x / L4Rx
* STM32G030 / G031 / G041 / G070 / G071 / G081
* STM32G431 /G 441 / G471/ G473 / G474 / G483 / G484
* STM32H72x / H73x / H742 / H743 / H753 / H7A3 / H7B3
* STM32WBxx

Program work with:
* ST-LINK v3
* ST-LINK v2
* ST-LINK v2.1 (Nucleo Board)
* DFU Bootloader

ps I will be glad to comments and suggestions.

ZFlasher STM32 1.4 Cập nhật

2021-01-03
* Add support STLink V3;
* Add "Connect Under Reset" option;
* Add support H7 and G4 series;
* Rewrite HEX parser;
* Small fix.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Jaya Pratama

Phiên bản mới nhất: 1.4Yêu cầu cập nhật ZFlasher STM32

Available on: Tải ZFlasher STM32 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với ZFlasher STM32
Xem thêm từ ZDevs
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...