Giới thiệu về YouTube Vanced

Tiếng Việt

YouTube Vanced is a YouTube mod to let you free to watch any videos with premium features on YouTube.

YouTube ™ Vanced là ứng dụng YouTube Android gốc nhưng tốt hơn! Bao gồm tính năng chặn quảng cáo, chế độ tối thực sự và hơn thế nữa.


Ứng dụng này giúp bạn có thể xem Youtube khi tắt màn hình, chạy nhạc trên nền, xem Youtube chặn quảng cáo và thêm nhiều tính năng tiện lợi khác. Ứng dụng vẫn đang được tập trung phát triển lâu dài và thường xuyên nhận được những bản cập nhật Youtube Vanced mới nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn hơn trong bài đánh giá Youtube Vanced ngay sau đây nhé.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 17.03.38

Last updated on Mar 31, 2022

Main changes:

Bumped base
ReturnYouTubeDislike integration
Channel whitelisting for video ads
Improved ad-blocking
Comments location (alpha) has been removed (because Google pushed new comments to tablet UI)
Added tablet-style under swipe controls for partially disabling recommended videos in landscape mode and other tablet styled UI
Added support for the themed icon (Android 13+)

Sponsorblock changes:

Added support for channel whitelisting (see the “Channel whitelisting” toggle in sb settings)
Added support for setting the minimum segment duration
Added the filler category
Replaced the “Change colors” button with a text field inside of each category’s setting
403 messages (warns, locked video/segment) will now be properly displayed
Added an option to enable the SB browser button.
Option to change the API URL

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật YouTube Vanced 17.03.38

cập nhật trên

Mar 31, 2022

Được tải lên bởi

Team Vanced

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Vanced Team

Hiển thị nhiều hơn

YouTube Vanced Các bài báo

YouTube Vanced FAQ

What is YouTube Vanced?

YouTube Vanced is a mod version of the official YouTube app with premium features included to let your free to stream all contents on YouTube.

How to download YouTube Vanced on Android?

1. Download YouTube Vanced on APKPure App.

2. Go to Settings > Security and allow installs from Unknown Sources.

3. Launch YouTube Vanced on your Android device after the installation finished.

Is YouTube Vanced the YouTube Premium?

No. YouTube Vanced is NOT YouTube Premium, but a modded version of the official YouTube app.

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...