Giới thiệu về Yapp

Tiếng Việt

Xem các ứng dụng tạo ra với Yapp cho các sự kiện bạn đã được mời đến.

Với Yapp, bạn có thể xem các ứng dụng di động cho hội nghị của bạn, sự kiện xã hội, nhóm, đội thể thao, trường học, doanh nghiệp địa phương, và nhiều hơn nữa.

★ Để tạo ứng dụng di động của riêng bạn, hãy đến http://yapp.us ★

Muốn cho Yapp một thử trước khi đưa ra một ứng dụng? Để xem mẫu, hãy nhấp vào "Xem Yapp" và nhập DEMO trong lĩnh vực dưới.

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Các tính năng

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

• Lời mời - Nhận tất cả các thông tin quan trọng trong lòng bàn tay của bạn

• Lịch trình - Xem up-to-thông tin phút để bạn biết đâu được khi

• Bình chọn - Bình chọn và xem kết quả thời gian thực

• Người - Nhận bios vào con người, các nhà tài trợ, và địa chỉ liên lạc quan trọng

• News Feed - Kết nối với những người khác và nhận tin tức vi phạm thông qua thông báo đẩy

• Chia sẻ hình ảnh - Đi và chia sẻ hình ảnh. Xem hình ảnh chính thức trong Gallery

• Video - Xem video tác giả Yapp đã đăng

• Bài trình duyệt - Xem nội dung của bạn ngay cả khi bạn ra khỏi phạm vi mạng

Có phản hồi? Chúng ta hãy nghe nó! Feedback@yapp.us email

Thực hiện với ♥ bởi Yapp, Inc và Bạn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 10.13.1

Last updated on Sep 20, 2023

- Fix an issue where push notifications weren't being received on Android 13 devices
- Fix an issue where some floating buttons were obscuring page content

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Yapp 10.13.1

Được tải lên bởi

Joe Sephz

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Yapp trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Yapp Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.