Word Ranch biểu tượng

1.1.4 by Brain Vault


Sep 8, 2017

Giới thiệu về Word Ranch

Tiếng Việt

Howdy đối tác! Bạn đã sẵn sàng cho một số tìm kiếm từ câu đố vui vẻ? Woo-Doggie!

Get ready to find hidden words, exercise your brain and build the Ranch of your dreams. Woo-Doggie!

In this adventurous word puzzler, you’ll need to show sharp thinking to progress. Plow and shear your way through this enjoyable Free word game with over 1000 levels. Solve word puzzles, earn coins and transform Sara’s Ranch into a budding enterprise.

Sara’s Ranch is filled with tons of different word puzzles. With amusing graphics and an appealing Ranch design, every second spent playing Word Ranch is a blast, especially for word puzzle games fans!

SMART, CHALLENGING, FUN

The amusingly entertaining setting is even more exciting due to the great ranch goodies you'll earn the longer you play.

WORD RANCH GAMEPLAY

---------------------------------------

* Find all the words in each word puzzle

* Starts easy and get very challenging

* Complete each to-do list and earn items for your Ranch

* Sheep-shearing bonus round

WORD RANCH FEATURES:

---------------------------------------

* Swipe letters to form words

* Bonus Round - earn extra coins

* 1000+ levels - more to come

* Wishing Well for extra words, gets you coins and Ranch goodies

* Earn bonus coins in random levels

* No WIFI needed - play offline anytime

* Makes you smarter, builds brain muscle

----------------------------------------------

One of the most entertaining free word find puzzles.

Try an unforgettable word search puzzle adventure ON the Ranch!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.4

Last updated on Sep 8, 2017

Bug fixes.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Word Ranch 1.1.4

Được tải lên bởi

Aimy Wimer

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Word Ranch Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.