Wiktionary biểu tượng

1.0.1 by Wikimedia Foundation


Jul 30, 2015

Giới thiệu về Wiktionary

Official Wiktionary App cho Android. Ứng dụng này không còn được hỗ trợ.

Official Wiktionary App for Android developed by the Undergraduate Capstone Open Source Projects in partnership with Wikimedia.

Although this app is made available for download, this app is no longer supported.

Wiktionary is a web-based dictionary that anyone can edit, available in over 150 languages.

Features: Save article to read later or offline, Share articles using Android "Share" function, Read article in a different language, Listen to word pronunciations, Full screen search ... and more

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.1

Last updated on Jul 30, 2015

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Wiktionary 1.0.1

Được tải lên bởi

Yassen Elsaket Elsaket

Yêu cầu Android

Android 2.2+

Hiển thị nhiều hơn

Wiktionary Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.