Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » VoyAnd
VoyAnd biểu tượng

VoyAnd

0.7B for Android

CrasID

Mô tả của VoyAnd

VoyAnd beta, voyand beta

Wireless management APP for Voyager users.
Features include:

- Bluetooth
> use SPP. tested with HC-06.

- Wi-Fi
> Voyager series with Wi-Fi support. ex) Voyager-IoT

- Implemented based on Voyager Protocol 1.2

VoyAnd 0.7B Cập nhật

2018-08-02
change app

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 0.7BYêu cầu cập nhật VoyAnd

Lấy nó trên: Tải VoyAnd trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với VoyAnd
Xem thêm từ CrasID
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...