Giới thiệu về Vlinder Princess2

Tiếng Việt

Dress up! Create your own thoi trang búp bê em bé dễ thương!

Do you love the princess? Do you want to create your own characters dolls and princesses? Do you want to play our dress up games?

It's time to make-up & dress-up your own princess in Vlinder Princess2!

In our Vlinder fashion anime dressup games, make and dress your own anime girls character now!

【Princess Features】

✔️Offline games

✔️dress up games for dressing

✔️Dressing up different fashionable eye makeup, blush, lipstick and hairstyle

✔️Super beautiful animation effects,yes that dress, magical fashion games!

Let's create your lovely Princess!

▪️In the casual cute game,many beautiful outfits are waiting for you in our Vlinder outfit games!Hurry up and create various princess characters. Become the emoji & maker!

【Win more likes & followers】

💖Use Vlinder Princess dress up games in Avatar Maker to create more wonderful photos and videos, share it on social media. Help you win more likes for your posts and stories and attract more followers.So come and play the girl anime princess dress up game!

【Contact Us】

▪️《Vlinder Princess》FB group:https://www.facebook.com/groups/1050741318721305

▪️《Vlinder Princess》Feedback email:support@31gamestudio.com

▪️ Instagram:vlinder__life

▪️ TikTok:vlindergames_tiktok

▪️ YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJSrxqzjN0KjfPN_MHsFFtw

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.50

Last updated on Oct 14, 2021

Optimized game performance;
Optimized the game interface and operating experience

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Vlinder Princess2 1.1.50

Được tải lên bởi

Adham Ha

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Vlinder Princess2 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.