Trang chủ » Ứng dụng » Xã hội » VidoChat
VidoChat biểu tượng

VidoChat

Live Video Chat

1.2.3 for Android

PUPPY FORTUNE UNION PTE. LTD.

Mô tả của VidoChat

VidoChat, online trendy social app through video clips stories. You can find share different lifestyles with new people online in more than 100 countries through live video calls and matches.

Great Functions
-Find interesting people online by like their video clips
-Text chat and video chat to share what you like, what you see everyday
-Swipe to find who you want to know, if you like him/her and him/her likes you too, both of you can start chatting then
-Find different people in different areas,. If you are in Europe,you can know new people from Asia,Middle East and other countries via their video clips and make online friends with each other.

It is great to know stories from so many people to know wonderful lifestyle and customs by video chatting and text chatting. No need to fly to every place just online chatting, you can know the world.

Go VidoChat, go enjoy online new friends chatting!

VidoChat Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Xã hội ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Zhuang Renhao

Phiên bản mới nhất: 1.2.3Yêu cầu cập nhật VidoChat

Available on: Tải VidoChat trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với VidoChat
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...