Vanced Tuber - Advanced YouTube Video Tube and Block ADs biểu tượng

10.0 5 Đánh giá


2.4.0.9 by Vanced team


Mar 9, 2021

Giới thiệu về Vanced Tuber - Advanced YouTube Video Tube and Block ADs

Tiếng Việt

Enjoy Unlimited YouTube video for free in YouTube Vanced Tuber !

Vanced Tuber , watch millions of music and YouTube videos without ads.Install NOW ⏬Enjoy Unlimited YouTube video for free in YouTube Vanced Tuber !FEATURE:YouTube Vanced is an alternative Youtube client that lets you listen to videos in the background, block ads, force resolutions, use the ‘repeat the video’ option and much more.No Ads in the middle of the videoNo need to install other plug-ins, such as microg, vanced managerMaximum resolution of videos active by default. Floating Popup Play Mode Bookmark your favorite YouTube video and musicNote:1. Vanced kit – Video Player is a third party tube API. The contents of the videos are from the API Services.2. Vanced Kit complies with the API Terms of Use.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.4.0.9

Last updated on Mar 9, 2021

Bug fixed

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Vanced Tuber - Advanced YouTube Video Tube and Block ADs 2.4.0.9

Được tải lên bởi

Vanced Tuber

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Vanced Tuber - Advanced YouTube Video Tube and Block ADs Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.