Giới thiệu về v2rayNG

Tiếng Việt

ứng dụng khách v2ray Android

Nếu có quảng cáo khi khởi động, vui lòng xem tại: https://github.com/2dust/v2rayNG/issues/930

Địa chỉ dự án: https://github.com/2dust/v2rayNG

Máy khách hiện tại sử dụng Xray-core (https://github.com/XTLS/Xray-core)

Vui lòng tải xuống ứng dụng khách v2fly-core: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v2ray.v2fly

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.8.5

Last updated on May 20, 2023

订阅链接可分享
修复一些已知的问题
https://github.com/XTLS/Xray-core/releases/tag/v1.8.1

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật v2rayNG 1.8.5

Được tải lên bởi

มาดิกูจะ ตบหัวทิม

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải v2rayNG trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

v2rayNG Các bài báo

v2rayNG Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.