Giới thiệu về Turbo FOS

Tiếng Việt

Đây là ứng dụng bán hàng dành cho giám đốc điều hành bán hàng AmazonDistribution (PSR).

This is a sales app for AmazonDistribution sales executives (PSRs). You need an approved PSR account to access its features.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.6

Last updated on Dec 16, 2022

Minor enhancements
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Turbo FOS 1.0.6

cập nhật trên

Nov 30, 2022

Được tải lên bởi

MPrili Se

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Available on

Tải Turbo FOS trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...