Giới thiệu về Tipitaka Myanmar

Tiếng Việt

Bản dịch tiếng Miến Điện của Tipitaka Pali

Bản dịch tiếng Miến Điện của Tipitaka Pali.

- có thể đọc thoải mái
- chuyển đến trang hoặc đoạn văn
- mục lục
- có thể đánh dấu trang mong muốn với ghi chú tùy chỉnh
- có thể mở lại cuốn sách gần đây
- có thể thay đổi kích thước phông chữ và chủ đề
- có thể mở văn bản Pali gốc trong Ứng dụng Tipitaka Pali

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 01.09.2020

Last updated on Aug 10, 2021

fix webview rendering bug
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Tipitaka Myanmar 01.09.2020

cập nhật trên

Dec 26, 2020

Được tải lên bởi

Nicolas Vasconcelos

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Available on

Tải Tipitaka Myanmar trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...