Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Tiny Png
Tiny Png biểu tượng

Tiny Png

Image Compressor

1.0 for Android

Mahmoud Elfeel

Mô tả của Tiny Png

Are you tired of "Out of storage" message and have a lot of images ?
Or
Are you a developer who wants to decrease the size of images and logos in their app ?

* well you came to the right place now you can use tiny png to compress the size of images to half their original size without any noticeable loss of quality or pixels !

- you have two options offline and online compression

* online compression uses TinyPng.com latest tech to compress images which gives the best quality

* offline uses Luban tech to compress your images faster

* you can overwrite or copy images to another folder

* Get rid of that ugly message , save some valuable storage and download Tiny PNG now !

Tiny Png Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0Yêu cầu cập nhật Tiny Png

Lấy nó trên: Tải Tiny Png trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Tiny Png
Xem thêm từ Mahmoud Elfeel
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...