Tiny Decisions biểu tượng

6.7 3 Đánh giá


2.17.3 by Xin Wang


Apr 1, 2024

Giới thiệu về Tiny Decisions

Spin wheel to make a decision

Tiny Decisions is an app that makes decisions fun & easy! Just input your question, add/import options, and spin the wheel to get a random answer. Make quick decisions!

It’s always so hard to decide. Should I get a pizza or a burger? Should I get it in grey or black? Should I do this or should I do something else? The Tiny Decisions app is created just for you!

Features:

* Built-in decision templates

* Create your own customized decisions

* Set weight for options

* Select non-repeating options

* Import options from the clipboard

Please write a review if you like this app, it's very important to me.

Twitter: @nixwang89

Mail: tinydecisions@qq.com

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.17.3

Last updated on Apr 1, 2024

User experience optimization

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Tiny Decisions 2.17.3

Được tải lên bởi

Nus Manus Boonmee

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải Tiny Decisions trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Tiny Decisions Các bài báo

Tiny Decisions Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.