Trang chủ » Ứng dụng » Xã hội » Threads
Threads biểu tượng

Threads

trên Instagram

216.0.0.0.122 for Android

Instagram

Mô tả của Threads

Threads là một cách nhanh chóng và dễ dàng để cập nhật thông tin về bạn bè trên Instagram.

Chat với bạn bè trên Instagram bằng Threads
- Nhắn tin và chat video với bạn bè trên Instagram ngay cả khi họ không dùng Threads.

Xem ai đang có mặt
- Kiểm tra để biết thời điểm bạn bè của bạn hoạt động và sẵn sàng chat.

Tạo trạng thái để chia sẻ về tình hình của bạn
- Tạo trạng thái bằng văn bản và biểu tượng cảm xúc để hiển thị cạnh ảnh đại diện của bạn.

Tự động cập nhật trạng thái của bạn
- Bật Trạng thái tự động để dễ dàng cập nhật trạng thái dựa trên vị trí của bạn và các tín hiệu khác.

Ghim bạn bè để xem thông tin mới của họ đầu tiên
- Xem thông tin mới về những người mà bạn quan tâm nhất ngay khi bạn mở Threads.

Chọn chủ đề của riêng bạn
- Chọn màu sắc cho ứng dụng và biểu tượng trên điện thoại.

Threads Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Xã hội ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Leonardo Lira

Phiên bản mới nhất: 216.0.0.0.122Yêu cầu cập nhật Threads

Yêu cầu: Android 6.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Threads Alternatives
Layout from Instagram
Layout from Instagram
Tải xuống
TikTok
TikTok
Tải xuống
Boomerang của Instagram
Boomerang của Instagram
Tải xuống
Followers & Unfollowers
Followers & Unfollowers
Tải xuống
Bestie– Selfie bằng Camera360
Bestie– Selfie bằng Camera360
Tải xuống
PREVIEW - Plan your Instagram
PREVIEW - Plan your Instagram
Tải xuống
Follower Analyzer for Instagram
Follower Analyzer for Instagram
Tải xuống
Tải Video và Ảnh từ instagram
Tải Video và Ảnh từ instagram
Tải xuống
Friendly Social Browser
Friendly Social Browser
Tải xuống
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...