Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » T-Bike臺南市公共自行車
T-Bike臺南市公共自行車 biểu tượng

T-Bike臺南市公共自行車

1.1.9 for Android

台南市政府

Mô tả của T-Bike臺南市公共自行車

臺南市政府為便利民眾取得T-Bike臺南市公共自行車租賃服務資訊,故開發本程式軟體,鼓勵民眾使用多加利用低碳交通運具。
一、即時租賃站資訊
提供T-Bike臺南市公共自行車租賃站站點位置、地圖及即時可借數、可停數資訊。
二、訊息項目
提供T-Bike臺南市公共自行車最新消息、緊急通知、活動情報等資料。
三、套裝行程
提供使用者可查詢T-Bike臺南市公共自行車週邊景點之套裝行程。
四、維修通報
提供使用者使用T-Bike臺南市公共自行車設備故障之通報功能。
五、會員功能
便利使用者註冊成為T-Bike臺南市公共自行車會員及記錄查詢等功能
六、使用說明
提供使用者取得T-Bike臺南市公共自行車租賃站設備介紹、租賃方式及費率等資訊。

T-Bike臺南市公共自行車 1.1.9 Cập nhật

2020-03-27
解決部分機種連線失敗問題

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Du lịch và Địa phương ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.1.9Yêu cầu cập nhật T-Bike臺南市公共自行車

Lấy nó trên: Tải T-Bike臺南市公共自行車 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ 台南市政府
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...