Sudoku.com - trò chơi sudoku FAQ

Cách tải xuống Sudoku.com - trò chơi sudoku trên PC?

Đối với người dùng Windows, bạn có thể cài đặt trình giả lập Android như Gameloop để tải xuống Sudoku.com - trò chơi sudoku trên PC.

Cách tải xuống Sudoku.com - trò chơi sudoku trên mac?

Đối với người dùng Mac, bạn có thể thử Bluestack cho Mac để cài đặt Sudoku.com - trò chơi sudoku trên MAC.

Sudoku.com - trò chơi sudoku có miễn phí tải xuống không?

Có, Sudoku.com - trò chơi sudoku miễn phí tải xuống cho các thiết bị Android, nhưng nó có thể chứa các giao dịch mua trong ứng dụng.

Kích thước tải xuống của Sudoku.com - trò chơi sudoku là gì?

Sudoku.com - trò chơi sudoku chiếm 89.2 MB dữ liệu trên thiết bị di động. Kích thước có thể hơi khác nhau đối với người chơi tùy thuộc vào thiết bị.

Hỗ trợ Sudoku.com - trò chơi sudoku ngôn ngữ nào?

Sudoku.com - trò chơi sudoku hỗ trợ Afrikaans,አማርኛ,اللغة العربية và nhiều ngôn ngữ hơn. Truy cập thêm thông tin để biết tất cả các ngôn ngữ Sudoku.com - trò chơi sudoku hỗ trợ.
Hiển thị nhiều hơn

Sudoku.com - trò chơi sudoku Các bài báo

Thêm thông tin

 • Ngôn ngữ
  English
 • Yêu cầu Android
  Android 5.0+ (Lollipop, API 21)
 • Xếp hạng nội dung
  Everyone
 • Cấu trúc
  arm64-v8a, armeabi-v7a
 • Quyền
 • Chữ ký
  e9b2816ebb149feaeafcdec5cc2e2842e5508e6b

Sudoku com classic sudoku_v5.6.0_APKPure_Installer.apk

Sudoku.com - trò chơi sudoku Download APK 5.6.0 (89.2 MB)

Đang tải xuống

Sudoku.com - trò chơi sudoku Download APK 5.6.0 (89.2 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Sudoku.com - trò chơi sudoku will be installed automatically via APKPure Installer after download completes
Đang tìm kiếm...
tracking