Streetboy - Run to the Beat biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


1.0.0 by Netmarble


Feb 4, 2016

Giới thiệu về Streetboy - Run to the Beat

Tiếng Việt

StreetBoy - Run to the Beat

Take back your turf in Streetboy!

Jump, Fly, and Strike to the beat in this classic rhythm-action side-scroller.

Jump into the world inspired by graffiti and pop art as it paints a vibrant, urban world highlighted by an electric soundtrack.

Game Features

• Classic rhythm-action side-scroller

• Colorful and Stylized Graphics

• Tons of levels paired with unique soundtracks

• Choose from an assortment of outfits to suit your s

• Unique enemies to smash, trample, and battle

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.0

Last updated on Feb 4, 2016

New Open!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Streetboy - Run to the Beat 1.0.0

Được tải lên bởi

Abdallah Eraqi

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

Streetboy - Run to the Beat Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.