Trang chủ » Ứng dụng » Cá nhân hóa » Spicery Wall & Lock
Spicery Wall & Lock biểu tượng

Spicery Wall & Lock

1.3 for Android

Mobaba Studio

Mô tả của Spicery Wall & Lock

Spicery Wall & Lock

Even if you're not a cook, you can still customize you phone screen with this interesting Spicery theme

It's easy, to install the wallpaper push the "Set as Wallpaper" button.
On the lock screen side, Spicery is a theme for Rocket Locker, so if you don't already have it installed, you'll be redirected to Google Play in order to install it.

* The Spicery screen lock theme requires Rocket Locker which you can install free from Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rocketlocker).

* If you don't have Rocket Locker installed, you can easily install it inside the theme app.

If you have any issues or suggestions, please feel free to contact us.
E-mail: support@mobaba.com (please make sure you include "rocket locker" in the subject)

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Cá nhân hóa ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.3Yêu cầu cập nhật Spicery Wall & Lock

Lấy nó trên: Tải Spicery Wall & Lock trên Google Play

Yêu cầu: 4.0 and up

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
Tương tự với Spicery Wall & Lock
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...