SoundCloud biểu tượng

8.8 372 Đánh giá


2024.04.03-release by SoundCloud


Apr 11, 2024

Giới thiệu về SoundCloud

Tiếng Việt

Discover songs & build playlists on the world’s largest music streaming platform

What’s next in music is first on SoundCloud.

Be the first to find new music. Discover trending artists, play songs and share your favorite playlists.

Access the world’s largest music discovery platform

- That’s 300M+ tracks from 30M+ artists in 193 countries

Discover new and trending music, picked just for you

- Play curated mixes and playlists based on the songs you love

Find exclusive music on SoundCloud

- Play songs, DJ sets and remixes you can’t find on any other streaming platform

Grow your music collection

- Find and save trending hits, underground remixes, deep cuts and more.

- Build playlists with your favorite songs.

Find and connect with your music community

- Follow your favorite artists and connect with music fans directly and discover their playlists.

- Like, Repost and comment on any track, directly in the music player.

- Share songs and trending playlists on the app and social media.

Upload your own tracks

- Upload your own music directly on the app to tap into a global fanbase of millions and start trending.

Help independent artists get paid

- Your fan-powered streams puts money in the pockets of the artists YOU want to support.

Enjoy free music streaming with SoundCloud FREE, or level up with SoundCloud Go or SoundCloud Go+ to remove ads, play songs offline and more premium features.

SOUNDCLOUD FREE:

- Play music from independent and established artists (with ads).

- Listen to albums and playlists with unlimited skips.

- Stream music on your Wear OS smartwatch.

SOUNDCLOUD Go:

- Listen without ads

- Save tracks to listen offline — Play your favorite songs and playlists anytime, anywhere

- Support your favorite independent artists through Fan-Powered Royalties

SOUNDCLOUD Go+:

- Unlock premium Go+ tracks

- Access high-quality audio streaming

- Upgrade your DJ sets with exclusive app integrations

- Listen without ads

- Save tracks to listen offline — hear your favorite songs and playlists anytime, anywhere

- Support your favorite independent artists through Fan-Powered Royalties

SoundCloud Go+ gives you offline and ad-free listening to everything from mainstream songs to trending DJ sets and remixes.

Need help? Get in touch:

https://soundcloudcommunity.com

https://help.soundcloud.com

https://twitter.com/SCsupport

SoundCloud is available in English, Brazilian Portuguese, Dutch, French, German, Italian and Spanish.

Privacy Policy: https://soundcloud.com/pages/privacy

Terms of Use: https://soundcloud.com/terms-of-use

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2024.04.03-release

Last updated on Apr 11, 2024

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật SoundCloud 2024.04.03-release

Được tải lên bởi

Oh Tall Do Rendriky Araujo Pjliu

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Available on

Tải SoundCloud trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

SoundCloud Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

SoundCloud Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.