Sort Water Puzzle - Color Game biểu tượng

9.2 9 Đánh giá


1.8.1 by Sonatgame


Jan 31, 2024

Giới thiệu về Sort Water Puzzle - Color Game

Tiếng Việt

Sort Water Color Game is a fun and challenging puzzle game for all people

Water Sort Puzzle is a fun and relaxing puzzle game! Try to sort the colored water in the bottles until all colors are the same. Sort all the bottles to win. Since there are more bottles to arrange colors in at higher levels, it becomes harder. A brain-training game that's both hard and relaxing!

HOW TO PLAY

- Tap on one bottle and pour water from that glass into another bottle.

- You can only pour if the two bottles have the same color on top and have their own space to hold more water. If it is not the same color or the bottle is full, you can not pour them.

- Keep pouring colored water among the bottles until each bottle has ONE color!

- If you get stuck, don't worry, we have a booster for you and you can always restart the level.

FEATURES

- One-finger control, just Tap-and-Play. Easy and peasy for everyone.

- All levels from easy to complex. The more level you reach, the more bottles of colorful water for you to sort.

- Calming and relaxing sound. Especially, the water sound when you pour the bottle.

- Custom background for you.

- No time limit and penalties. You can always enjoy playing this water sort puzzle game at any time and place!

A mind-blowing color water sort puzzle game. Very easy to play.

Think, sort out, and solve the color puzzle games!

Download and Play NOW! Enjoy Sort Water Game - Color Puzzle now - pouring water never gets such exciting!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.8.1

Last updated on Jan 31, 2024

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Sort Water Puzzle - Color Game 1.8.1

Được tải lên bởi

Zen Alhajj

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Available on

Tải Sort Water Puzzle - Color Game trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Sort Water Puzzle - Color Game Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.