Giới thiệu về SocksDroid

Tiếng Việt

khách hàng SOCKS5 dành cho Android 5.0+ sử dụng VpnService

This is an updated version of SocksDroid by PeterCxy to support modern Android devices. Source code is available at https://github.com/bndeff/socksdroid

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.3

Last updated on Oct 24, 2019

Update to target Android 10

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật SocksDroid 1.0.3

Được tải lên bởi

Mohamed Sayed Saleh

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải SocksDroid trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

SocksDroid Các bài báo

SocksDroid Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.