Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Set Orientation
Set Orientation biểu tượng

Set Orientation

1.1.4 for Android

Eyes-Free Project

Mô tả của Set Orientation

Set Orientation allows you to force your device into a particular screen orientation. Supports all orientations, which on Android 2.3 (Gingerbread) and above includes reverse (upside-down) and sensor-based orientations.

While you can force any application into any orientation, not all applications will work correctly in all orientations.

Set Orientation 1.1.4 Cập nhật

2015-07-02
- Compatibility with Android 1.6 (Donut) and above
- Hardware acceleration in Android 3.0 (Honeycomb) and above

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Bolot

Phiên bản mới nhất: 1.1.4Yêu cầu cập nhật Set Orientation

Yêu cầu: Android 1.6+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...