Trang chủ » Ứng dụng » Nhạc và Âm thanh » SEQVENCE
SEQVENCE biểu tượng

SEQVENCE

Drum Machine

1.2.11 for Android

Sequence Software

Mô tả của SEQVENCE

SEQVENCE is drum machine with step sequencer. You can create drum loops easily by creating drum patterns and combining them into longer sequences. It supports audio samples in wav, aiff and ogg format.
You are able to store your work, and continue at any time.
Furthermore, you can export and share your song with friends.

FEATURES

- Step sequencer with 6 channels and 1/32 note resolution

- Note velocity

- Pattern length of up to 4 bars

- 170 internal drum samples

- 20 internal drum kits

- Loads samples from SD card in wav, aiff and ogg format

- Fine tuning sample parameters (volume, panning, pitch, attack and decay)

- 16 bars Pattern sequencer

- 8 available patterns

- Export created loops to ogg or wav format

- Share exported audio

SEQVENCE 1.2.11 Cập nhật

2020-03-21
Bug fixes

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhạc và Âm thanh ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.2.11Yêu cầu cập nhật SEQVENCE

Lấy nó trên: Tải SEQVENCE trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với SEQVENCE
Xem thêm từ Sequence Software
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...