Ô chụp màn hình biểu tượng

2.9.2 by cuzi


Jun 29, 2024

Giới thiệu về Ô chụp màn hình

Nhanh chóng chụp ảnh màn hình từ cài đặt nhanh

Thêm một nút/ô vào cài đặt nhanh để chụp ảnh màn hình.

Sau khi cài đặt, bạn cần phải thêm nút/ô vào cài đặt nhanh và sau đó là cấp các quyền để ghi lại chụp màn hình và lưu hình ảnh vào bộ nhớ trong.

Tính năng:

✓ Chụp ảnh màn hình từ cài đặt nhanh

✓ Không yêu cầu root

✓ Thông báo sau khi chụp màn hình (có thể được tắt)

✓ Ngay lập tức chia sẻ, chỉnh sửa hoặc xoá ảnh chụp màn hình từ thông báo

✓ Chỉnh sửa ảnh chụp màn hình bằng trình chỉnh sửa ảnh trong ứng dụng

✓ Nút nổi/Nút trên ứng dụng khác như bong bóng chat (Android 9+)

✓ Dùng làm ứng dụng trợ lý để chụp màn hình (nhấn giữ nút Home)

✓ Chỉ chụp ảnh màn hình một khu vực cụ thể của màn hình (nhấn giữ ô)

✓ Độ trễ khi chụp màn hình

✓ Lưu trữ trong bất kỳ thư mục nào trên bất kỳ kho lưu trữ nào, vd: thẻ sd

✓ Lưu trữ dưới các định dạng tệp khác nhau: png, jpg hoặc webp

✓ Tự động chụp ảnh màn hình bằng các ứng dụng như Tasker hoặc MacroDroid

✓ Tự do, mã nguồn mở, không có quảng cáo

Đây là một fork của "Screenshot Tile [Root]" nhưng nó không yêu cầu root.

Mã nguồn: github.com/cvzi/ScreenshotTile

Ứng dụng gốc: github.com/ipcjs/ScreenshotTile

Giấy phép mã nguồn mở là GNU GPLv3

Lưu ý:

🎦 Khi bạn chụp ảnh màn hình, biểu tượng "Google Cast" sẽ hiện lên trong thanh trạng thái và nó sẽ có thể nhìn thấy được trong ảnh chụp màn hình.

Nếu bạn muốn ẩn biểu tượng đó, ở đây có một lời giải thích: github.com/cvzi/ScreenshotTile#icon

Quyền:

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE "Ảnh/Phương tiện/Tệp và Bộ nhớ"

Quyền này được yêu cầu để lưu tệp ảnh chụp màn hình trong bộ nhớ trong của thiết bị.

android.permission.FOREGROUND_SERVICE

Từ Android 9/Pie quyền này được yêu cầu để chụp ảnh màn hình. Về cơ bản, nó có nghĩa là ứng dụng này có thể chạy mà không hiện chính nó. Tuy nhiên, ứng dụng sẽ luôn hiện một thông báo khi nó đang chạy.

Tự động chụp màn hình:

Nếu bạn muốn tự động hoá việc chụp màn hình từ một ứng dụng khác, vd: MacroDroid hoặc Tasker, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn từng bước ở đây:

github.com/cvzi/ScreenshotTile#automatic-screenshots-with-broadcast-intents

Ẩn biểu tượng ứng dụng:

Trong cài đặt ứng dụng bạn có thể ẩn biểu tượng ứng dụng khỏi launcher. Bạn vẫn có thể truy cập ứng dụng bằng cách nhấn giữ ô trong cài đặt nhanh. Không may mắn là Android 10 không cho phép ẩn ứng dụng nữa.

🌎 Hỗ trợ và phiên dịch

Nếu bạn gặp một vấn đề hoặc muốn giúp dịch ứng dụng này thành ngôn ngữ của bạn, vui lòng liên hệ với tôi tại github.com/cvzi/ScreenshotTile/issues, cuzi-android@openmail.cc hoặc đóng góp một bản dịch trên https://crowdin.com/project/screenshottile/

Ứng dụng có thể truy cập API Dịch vụ hỗ trợ truy cập, điều này cho phép ứng dụng quay màn hình. Dữ liệu không được ứng dụng này thu thập hay chia sẻ bằng khả năng hỗ trợ tiếp cận này.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.9.2

Last updated on Jun 29, 2024

v2.9.2
* Crop function on Android 14 improved
v2.9.0
* Separate floating button position for landscape and portrait orientation
* Option to disable floating button in portrait/landscape orientation or on lockscreen
v2.8.0
* Material 3 (Material You) contributed by user0-tb
* Included software libraries updated
* Fix moving floating button in Android 13/14
v2.7.0
* Option to disable instantly taking a screenshot when tapping the count down

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Ô chụp màn hình 2.9.2

Được tải lên bởi

Mamwd Kirkuky

Yêu cầu Android

Android 7.0+

Available on

Tải Ô chụp màn hình trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Ô chụp màn hình Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.