Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » Readmoo 看書
Readmoo 看書 biểu tượng

Readmoo 看書

2.10.7 for Android

Readmoo電子書

Mô tả của Readmoo 看書

Readmoo讀墨是台灣最大 EPUB 電子書服務,擁有數萬本 EPUB 電子書。使用「Readmoo 看書」,讓你在 Android 手機與平板上享受美好的閱讀體驗,並享有以下功能:


1. 離線閱讀:您可將書籍下載至裝置中,一旦下載完成,無需網路連線也可隨時隨地在您的 iOS 手機與平板上順暢閱讀。

2. 雲端同步:無論您擁有多少裝置,連線時即可同步閱讀進度,接續未完的閱讀旅程。

3. 直橫轉換:一鍵即可轉換直排/橫排,帶給您最大的自由。

4. 多種字體:內建五種中文字體,各種風格任您挑選。

5. 設定行高:可自行調整行高,找出最舒適的閱讀版面。

6. 劃線註記:在您讀到有感觸的句子時,添加一筆劃線,寫下一則註記。

7. 書籤紀錄:收藏您的閱讀痕跡,讓您可以快速前往查看。

8. 切換配色:可切換仿舊、夜間等配色,享受最舒適的閱讀環境。

9. 暢讀服務:上千種暢銷書籍、雜誌無限閱讀。

10. 閱讀成就:記錄您的閱讀時間、總閱讀紀錄,您也可以為自己設定每日閱讀目標,養成良好的閱讀習慣。

Readmoo 看書 2.10.7 Cập nhật

2020-11-13
新增項目:
1.買書單書頁書評與劃線按讚收藏功能。
修正項目:
1.無法播放內嵌影片。
2.18禁書封標示錯誤。
3.書籍圖片未正常顯示。
4.馬拉松參賽書籍調整。
5.標籤與馬拉松書櫃分類面板。
6.總覽頁閱讀時間。

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Yan Santos Souza Santos Souza

Phiên bản mới nhất: 2.10.7Yêu cầu cập nhật Readmoo 看書

Available on: Tải Readmoo 看書 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Readmoo 看書
Xem thêm từ Readmoo電子書
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...